Hướng dẫn cài đặt OnCheck hiện hỗ trợ cài đặt cho các thiết bị thông minh trên
nền tảng iOS và Android, xin vui lòng tải về theo các bước sau
banner-img
banner-img
Truy cập App Store/Google Play → Tìm từ khóa OnCheck → Chọn tải về trên thiết bị
banner-img
Hoàn tất cài đặt, mở ứng dụng và thực hiện các bước tiếp theo trong Hướng dẫn sử dụng.
Hướng dẫn đăng ký chọn gói phù hợp với bạn
banner-img
Khởi động app và chọn chức năng đăng ký
banner-img
Nhập mã công ty, nhập email -> Tiếp tục
banner-img
Chụp hình căn cước mặt trước, mặt sau.
banner-img
Xác thực khuôn mặt với 3 ảnh nhìn thẳng, quay phải, quay trái theo hướng dẫn của app.
banner-img
Chọn đồng ý vào trang index để kích hoạt tài khoản.
banner-img
Hướng dẫn kích hoạt Chọn gói phù hợp với bạn
banner-img
banner-img
Nhập mã công ty, mã nhân viên (đã được gửi email) -> nhấn “Lấy mã xác thực”
banner-img
Kiểm tra email nhận mã xác thực
banner-img
Nhập mã xác thực và chọn kích hoạt
banner-img
Cung cấp ảnh mặt (Nhìn thẳng, quay trái, quay phải) theo hướng dẫn của app
banner-img
Chọn “Đồng ý“ để vào trang chủ app
Hướng dẫn Check-in/Check-out chọn gói phù hợp với bạn
banner-img
Chọn chức năng Check-in/Check-out trên Màn hình chính
banner-img
Nhấn nút Check-in/Check-out (Cho phép Ứng dụng truy cập Camera của thiết bị),
banner-img
Đưa khuôn mặt vào khung Camera để nhận diện và chấm công
banner-img